ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

Η εταιρική ταυτότητα είναι το εικαστικό προφίλ μίας εταιρείας. Αποτελεί την τέχνη που σχετίζεται με την τάση της αγοράς, την αλλαγή των αγοραστικών συνηθειών και την προσέλκυση της προσοχής του κοινού. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάδειξη & προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, με το οποίο θα κερδίσετε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή, δίνοντας το προσωπικό σας στίγμα. Πρέπει λοιπόν η εταιρική σας ταυτότητα να περνάει το μήνυμα εύκολα, με σαφήνεια, να εντυπωσιάζει και να καταλαμβάνει μέρος από την μνήμη του κοινού. Μέσα από τα σχήματα, τα χρώματα και την γραμματοσειρά της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της και η κουλτούρα της.

Η ταυτότητα ή «εικόνα» μιας εταιρείας απαρτίζεται από πολλά οπτικά μέσα :

  • Λογότυπο (Το σύμβολο ολόκληρης της ταυτότητας και της επωνυμίας)
  • Βοηθητικά έγγραφα (επιστολόχαρτο, επαγγελματική κάρτα, φάκελοι, κ.λπ.)
  • Ενέργειες Μάρκετινγκ (διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, κλπ)
  • Συσκευασία Προϊόντος
  • Μηνύματα & Δράσεις (μηνύματα που μεταφέρονται μέσω έμμεσης ή άμεσης επικοινωνίας)
  • Οποιοδήποτε οπτικό μέσο που αντιπροσωπεύει την επιχείρηση.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν μία ενιαία εικόνα. Είναι τα στοιχεία με τα οποία γίνεται η καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες, είτε με πιθανούς πελάτες. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρετε να μεταδώσετε στους πελάτες σας την εικόνα που εσείς θέλετε να βλέπουν για εσάς, προκειμένου να επιτύχετε και τους τελικούς σας στόχους.